Professionals

VOOR PROFESSIONALS.
Je wilt iemand adviseren
meer te gaan bewegen.

Je bent werkzaam bij een zorginstelling, gemeente, zorggroep, fysiotherapie-praktijk. Je bent huisarts, praktijkondersteuner, specialist, verpleegkundige, diëtist, podotherapeut, fysiotherapeut en vanuit jouw deskundigheid heb je te maken met cliënten die je wil adviseren meer te gaan bewegen. Dit kan zowel preventief als curatief zijn. 

Jouw cliënt/patiënt heeft een chronische klacht waarbij bewegen van belang is: zij hebben bepaalde chronische klachten, zoals COPD, lage rugklachten, diabetes mellitus type 2, claudicatio intermittens, hart- en vaatziekten. Bewegen is van belang om de klacht te verminderen of onder controle te houden. Deze mensen kunnen terecht bij Fit met Ellen

fit met ellen breda

 


Heb je vragen, aarzel dan niet en
bel 06 418 110 66 of mail naar info@fitmetellen.nl

AANPAK

Meerdere keren per week kunnen jouw cliënten met ons mee gaan wandelen, waarbij we uiteraard rekening houden met de individuele belastbaarheid. We wandelen met kleine groepen of individuen. Doelen kunnen zijn het langzaam aan weer opbouwen van de loop/wandel-afstand of eventueel gewichtsreductie en het verbeteren van de algehele conditie en fitheid. Dit kan zijn tijdens of ná een behandeltraject bij de huisarts of fysiotherapeut; het onder begeleiding wandelen is dan een aanvullende vorm van bewegen. Een bijkomend doel hierbij is om mensen te stimuleren bewegen een vast en gewaardeerd onderdeel in hun leven te laten worden.

Jij kunt als behandelend zorgverlener desgewenst op de achtergrond in beeld blijven door de gezondheid en vooruitgang te monitoren. 

Voor coach-professionals

Jouw cliënt volgt bij jou een coachingstraject om persoonlijke doelen te behalen,  je begeleidt iemand die zoekt naar een nieuwe baan of je bent vanuit een gemeentelijke instantie reïntegratiecoach. Vanuit jouw deskundigheid wil je jouw cliënt adviseren ook fysiek in beweging te komen. Deze mensen kunnen terecht bij Fit met Ellen.

Het is al langer bekend dat mensen die zoekend zijn in hun leven (op persoonlijk vlak of zij die zoeken naar ander werk) veel baat kunnen hebben bij het (weer) regelmatiger sporten en in het bijzonder lopen. Het buiten zijn, de sociale binding van het lopen in een groep, het verbeteren van de algehele conditie en daardoor het krijgen van meer zelfvertrouwen, geeft deze mensen vaak weer net dat zetje in de rug om actiever te gaan solliciteren of te zoeken naar andere activiteiten in hun leven. 

Naast de fysieke wandel- of looptrainingen kunnen we ze ook ondersteuning/coaching aanbieden op het vlak van loopbaanadvisering en sollicitatietraining. Ook kunnen we jou als coach-professional praktisch aanvullen door bijvoorbeeld het oefenen van bepaalde aspecten in jouw traject, zoals een elevator pitch en sollicitatiegesprekken. Hierover maken we dan vooraf concrete afspraken.


MAATWERK

Naast het lopen en wandelen in groepen en met individuen, kun je bij Fit met Ellen terecht als je vanuit een paramedisch centrum,  huisartsen-zorggroep of zorgcentrum voor specifieke doelgroepen een traject wil opzetten, waarbij samenwerking met diverse paramedici gewenst is.

Ellen kan dit traject organiseren door de verbindende schakel te zijn tussen de paramedici. Te denken valt aan een traject voor bijvoorbeeld diabetici (type 2), waarbij huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, diëtist en loop/wandelcoach samenwerken in een 10 tot 20-weeks programma.

 

Fit met Ellen kan jou het volgende uit handen nemen:

Organisatie

Het hele gedoe er omheen om zo’n traject te laten slagen. Zoals afspraken maken met de diverse betrokken paramedici, PR in de lokale media, het maken van flyers voor het centrum. Uitzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn of vergoedingen vanuit de grote ziektekostenverzekeraars in de regio.

Metingen

Voorafgaand, tussendoor en bij het einde van het programma vinden desgewenst metingen plaats door ons (UKK, 6 minuten wandeltest, taille, bloeddruk).

Flexibel

Startlokatie en vertrektijden voor het beweegdeel kunnen op afspraak gemaakt worden. Dit kan zijn vanaf het paramedisch centrum of het zorgcentrum.

Duidelijk, afspraak is afspraak

De prijs wordt vooraf op basis van de afgesproken werkzaamheden afgesproken. Tevens wordt bepaald of de deelnemers nog een eigen bijdrage betalen. Alles is duidelijk, geen verrassingen achteraf.